Tag Archives: Doko.VN

[Doko.VN] Marketing — Mix của công ty cổ phần địa ốc Đại V…

[Doko.VN] Marketing — Mix của công ty cổ phần địa ốc Đại V…

Marketing — Mix của công ty cổ phần địa ốc Đại Việt giai đoạn 2010-2015 Link: http://www.doko.vn/luan-van/Marketing-Mix-cua-cong-ty-co-phan-dia-oc-Dai-Viet-… Video Rating: 0 / 5

View Now »

[Doko.VN] Chiến lược marketing -mix cho cạnh tranh nhãn hi…

Chiến lược marketing -mix cho cạnh tranh nhãn hiệu của công ty bia hà nội Link: http://www.doko.vn/luan-van/Chien-luoc-marketing-mix-cho-canh-tranh-nhan-hieu…

View Now »

[Doko.VN] Chiến lược Marketing Mix

Chiến lược Marketing Mix Link: http://www.doko.vn/luan-van/Chien-luoc-Marketing-Mix-313853 chiến lược marketing mix a. sản phẩm (product): bánh snack oishi đ… Video Rating: 0 / 5

View Now »

[Doko.VN] Applying marketing-mix strategy for expanding th…

Applying marketing-mix strategy for expanding the machinery market in vietnam in tien dai phat company l imited Link: http://www.doko.vn/luan-van/Applying-ma… Video Rating: 0 / 5

View Now »

[Doko.VN] Chiến lược Marketing — Mix cho sản phẩm thẻ ATM …

Chiến lược Marketing — Mix cho sản phẩm thẻ ATM của ngân hàng Đông Á trên thị trường miền Bắc Link: http://www.doko.vn/luan-van/Chien-luoc-Marketing-Mix-cho… Video Rating: 0 / 5

View Now »

[Doko.VN] Marketing mix solutions to develop Agribank card…

Marketing mix solutions to develop Agribank cards at Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development — Thanh Xuan branch Link: http://www.doko.vn/luan-va… Video Rating: 0 / 5

View Now »