marketing mix

Prezentacja ma na celu uzupełnienie treści zajęć i sama w sobie nie jest w stanie w całości ich zastąpić.
Video Rating: 1 / 5